Reklamační protokol

Prodávající:

Zuzana Zítková, Osvobození 161, 679 02 Ráječko ,

IČ: 08563527 (web: www.hnizdeckazrajecka.cz)

Kupující:

Jméno a příjmení, titul: .........................................................................................................................

Fakturační adresa: ..................................................................................................................................

Doručovací adresa: .................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................

Bankovní spojení: ....................................................................................................................................

(účet i kód banky)

Reklamované zboží:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Důvod reklamace - popište prosím detailně důvod reklamace:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Datum nákupu: .......................................................................................................................................

Dne ....................., v ........................ Podpis: ..................................................................